Příručky pro rodiče

Na Základní škole Gabry a Málinky ve Štítné nad Vláří se dlouhodobě zabýváme využíváním počítačových výukových programů ve výuce všech předmětů. V rámci projektu Rovná příležitost pro Gabru a Málinku jsme nyní  připravili příručky, které však nejsou určeny učitelům, ale právě vám, rodičům a žákům. Tyto příručky vám mohou výrazně pomoci při systematickém využívání počítačových výukových programů v domácí přípravě. Příručky jsou zpracovány tak, že v nich snadno najdete informace o tom, který výukový program a kterou jeho část můžete využít k procvičení určitého učiva.

Jistě se nyní ptáte, kde můžete zmíněné výukové programy získat. Naprostou většinu z nich si můžete snadno objednat na internetových stránkách www.pachner.cz. Tato firma prodává výukové programy od všech výrobců. Pokud však Vaše dítě navštěvuje školu, která je zákazníkem firem Terasoft a Chytré dítě, můžete si programy, které vyvíjí tyto  firmy, objednat přes školu za sníženou cenu 200 Kč (běžná cena jednouživatelských verzí programů je 600 Kč a více).

 

 

Zde si můžete stáhnout příručky:

Výukové programy přehledně v domácí přípravě žáků - 1. ročník

Výukové programy přehledně v domácí přípravě žáků - 2. ročník

Výukové programy přehledně v domácí přípravě žáků - 3. ročník

Výukové programy přehledně v domácí přípravě žáků - 4. ročník

Výukové programy přehledně v domácí přípravě žáků - 5. ročník

Výukové programy přehledně v domácí přípravě žáků - 6. ročník

Výukové programy přehledně v domácí přípravě žáků - 7. ročník

Výukové programy přehledně v domácí přípravě žáků - 8. ročník

Výukové programy přehledně v domácí přípravě žáků - 9. ročník

Vyhledávání

© 2010 Eva Trávníčková