Výstupy projektu

Český jazyk - 9 metodických příruček (1.- 9. ročník)
Matematika - 9 metodických příruček (1. - 9. ročník)
Já a můj svět (prvouka) - 3 metodické příručky (1. - 3.ročník)
Přírodověda - 2 metodické příručky (4. - 5.ročník)
Vlastivěda - 2 metodické příručky (4. - 5. ročník)
Fyzika - 3 metodické příručky (7. - 9. ročník)
Chemie - 2 metodické příručky (8. - 9. ročník)
Zeměpis - 4 metodické příručky (6.- 9. ročník)
Dějepis - 4 metodické příručky (6.-9. ročník)
Přírodopis - 4 metodické příručky (6. - 9.ročník)
Angličtina - 7 metodických příruček (3.- 9. ročník)

Metodické příručky se skládají z podrobně připravených vyučovacích hodin, které podporují individuální práci žáků v PC učebně podle jejich schopností a potřeb. Každá zpracovaná hodina obsahuje podrobný přehledný návod pro žáky, které programy či které jejich části si mají postupně při procvičování učiva spouštět. Některé příručky obsahují i zadání pro práci s internetem. Příručky dále obsahují metodické poznámky pro učitele k použitým výukovým programům a příručky do českého jazyka, anglického jazyka a matematiky obsahují i metodicku pomoc pro žáky. Každá hodina je zpracována ve třech úrovních: úroveň A - žák se speciálními vzdělávacími potřebami či žák s momentálními výukovými problémy, úroveň B - běžný žák, úroveň C - nadaný žák. Příručky jsou zpracovány pro jednotlivé ročníky. Každá metodická příručka určená pro matematiku, angličtinu nebo český jazyk obsahuje 20 takto zpracovaných hodin. Příručky pro ostatní předměty obsahují 10 zpracovaných hodin.

K některým příručkám jsou přičleněny i vlastní elektronické výukové materiály vytvořené v software pro interaktivní tabuli (Smart Notebook), které jsou zaměřeny na individuální práci s dětmi se SVP. V těchto elektronických výukových materiálech jsou zařazeny odkazy na výše uvedené metodické příručky.

 

Všechny metodické příručky jsou registrovaným učitelů k dispozici ke stažení na serveru www.sborovna.cz.

Zájemcům je můžeme zaslat i na DVD.

 

 

Vyhledávání

© 2010 Eva Trávníčková