Zakoupené výukové materiály – souhrn za školní rok 2010/2011

26.10.2011 18:42

V rámci projektu Rovná příležitost pro Gabru a Málinku jsme ve školním roce 2010/2011 zakoupili následující počítačové výukové programy:

 

  • Poznáváme minulost IV. – Starověké Řecko
  • TS Český jazyk 6 – Procvičujeme pravopis
  • TS český jazyk hrou I. – Vyjmenovaná slova
  • TS Dějepis
  • Chytré dítě – Čítanka
  • Didakta Přírodopis 3
  • Česká republika a její kraje
  • TS Vyjmenovaná slova
  • TS Matematika hrou I. – Slovní úlohy

 

Dále byly zakoupeny pomůcky pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami (dyslexie, dyskalkulie, logopedie). Pomůcky byly soustředěny u dyslektické asistentky na 1. stupni, kde si je mohou půjčovat nejen všichni učitelé školy, ale i rodiče žáků se SVP. Pro nadané žáky jsme koupili tištěné výukové materiály určené k přípravě  žáků na celosvětově organizovanou soutěž Matematický klokan v kategoriích Benjamín a Kadet

 

Zakoupené počítačové výukové programy podporují využití ICT technologií při výuce českého jazyka, dějepisu, přírodopisu a vlastivědy. Programy jsou zpracovány velmi zajímavou a zábavnou formou a podporují individuální přístup k žákům. Zakoupené pomůcky pro žáky se SVP budou využívány v kombinaci s ICT při nápravě poruch řeči, dyslexie a dyskalkulie nejen ve škole, ale i při domácí přípravě žáků. Všichni rodiče pak mají nyní možnost informovat se u třídních učitelů a u ICT koordinátora školy v jejich konzultačních hodinách o možnostech využití počítačových výukových programů při domácí přípravě žáků v jednotlivých vyučovacích předmětech.

 

Zpět

Vyhledávání

© 2010 Eva Trávníčková