Školní kolo recitační soutěže 2012

27.02.2012 09:15

Dne 14. února 2012 se na naší škole konalo školní kolo recitační soutěže pro I. stupeň (I. a II. kategorie). Z každého ročníku byli vybráni v rámci
třídního kola dva soutěžící. Děti přistoupily k soutěži zodpovědně a často se naučily i velmi náročné texty. Porota měla velmi těžký úkol protože do
okrskového kola mohou postoupit jenom dva nejlepší.

Dne 16. února se uskutečnilo školní kolo recitační soutěže pro II. stupeň. Ten podle regulí recitační soutěže patří do tzv. III.(6. a 7. roč.) a IV. kategorie
(8. a 9.roč.)  Texty byly různého rozsahu a úrovně. Žáci si vybrali jak prozaická, tak čistě básnická díla. O výsledcích rozhodovala tříčlenná porota složená z učitelek českého jazyka. Stejně jako vítězové  I. stupně, tak i vítězové II. stupně postupují do okrskového kola soutěže v Újezdě, které se bude konat 7. 3. 2012.

 

Reprezentanti do okrskových kol za jednotlivé kategorie:

 I. kategorie:  Anežka Hrnčiříková a Vendula Trčálková (obě ze 2. třídy).

II. kategorie:  Kateřina Hnilová a Jan Spáčil (oba z 5. třídy) 

III. kategorie: Magdaléna Ševčíková (7. tř.) a Daniela Šuráňová (6. třída)

IV. kategorie: Elizabeth Ann Růžička (9. třída) a Jana Skočovská (8. třída)

Zpět

Vyhledávání

© 2010 Eva Trávníčková