Den otevřených dveří

23.04.2012 18:57

V pátek 20.4.2012 měli rodiče našich žáků možnost vidět své děti  přímo ve výuce.  Každá třída nabídla jednu vyučovací  hodinu tak, aby se mohli rodiče  podívat na více svých  dětí. Žáci se těšili a s radostí předvedli své poznatky a dovednosti. V jednotlivých třídách rodiče prožili výuku  českého jazyka, matematiky a geometrie.
Mohli srovnávat úroveň svého dítěte s dalšími dětmi. Viděli  různé metody, pomůcky i  práci s interaktivní tabulí a v počítačové učebně. O velké přestávce byli rodiče podrobně informováni o projektu Rovná příležitost pro Gabru a Málinku a o jeho klíčových aktivitách. Velmi nás potěšil  zájem rodičů o akci i radost dětí z přítomnosti svých rodičů ve vyučování.

Zpět

Vyhledávání

© 2010 Eva Trávníčková