Čteme si pro radost 2014

01.04.2014 13:15

Od roku 1955 se měsíc  březen slaví jako měsíc knihy. Naše škola se zapojuje  do různých projektů, kterými se snažíme motivovat  žáky ke čtení a k lásce ke knihám. Tentokrát si starší děti přichystaly pro mladší kamarády předčítání z různých knih. Akce nese název „Čteme si pro radost“ a líbila se velkým i menším dětem. 

.

Pro prvňáky četli páťáci úryvky z pohádek, druháčci si poslechli od čtvrťáků dramatizaci pohádky O Budulínkovi, pro třeťáky a páťáky si připravili sedmáci předčítání z knihy M. Macourka „O opici Žofce“ a čtvrťáci se zasmáli s šesťáky nad knihou J. Holuba „Jak se zbavit Mstivý Soni?“. Ke každé z knih děti vypracovaly zábavné úkoly nebo pracovní listy k ověření pozornosti posluchačů. Přejeme všem dětem, aby se kniha pro ně stala nejlepším kamarádem.

Zpět

Vyhledávání

© 2010 Eva Trávníčková